ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДРАНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је добила Захтев за заштиту права од учесника у јавној набавци ЈНОП 1.3.13/2020 “Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС”.  На основу истог, ЈП “Топлификација” као наручилац задржава све даље активности у поступку јавне набавке.
Можете преузети овде Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Leave a Reply