НАБАВКА И ДОГРАДЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара “Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије”. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.11/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply