ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно-реглационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, Обавештење о закљученом уговору-Оквирном споразуму.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно -регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС уредила Обавештење о закљученом Оквирном споразуму који можете преузети овде:JН ОП-ОС-1.1.5 2020 -Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply