ЈН ОП-ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно-реглационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, Обавештење о закљученом уговору-Оквирном споразуму.