НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП Топлификација је као наручилац добила Захтев за заштиту права од Понуђача за набавку добара -Набавка поклопаца за ревизионе коморе. 
Можете преузети овде Овавештење о поднетом захтевз за заштиту права.

Leave a Reply