НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума ЈНОП ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде Одлука о закључењу оквирног споразума.

 

Leave a Reply