ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМА – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2020 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је покренула јавну набавке радова  –”Изградња прикључних топловода на топлификациони систем – Мале локације 2020,“. Јавна набавка се спроводи као отворени поступак ЈНОП 1.3.22/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply