ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је покренула јавну набавке радова  –”Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац – Костолац”. Јавна набавка се спроводи као отворени поступак ЈНОП 1.3.4/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply