НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара “Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама, Партија 1- Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама за инвестиције”. Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply