ЈНМВ 2.1.4Н/2020 Набавка аутомата и воде за пиће, Обавештење о закљученом уговору.