ЈНОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог сиситема уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде: JН ОП 1.1.27-2020 Одлука о додели уговора

Leave a Reply