НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка поклопаца за ревизионе коморе”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.15/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

Leave a Reply