ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, Појашњење бр.1, и 2.Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила Појашњење бр.1 и 2.Измењена конкурсна документација коју можете преузети овде:JН ОП 1.3.23- 2020, 1. POJAŠNJENJE,ЈН ОП 1.3.23-2020 2.Измењена Конкурсна документација.

Leave a Reply