ЈНМВ 1.2.28/2020 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2020 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока уредила Позив и конкурсну документацију коју можете преузети овде:1.2.28-2020 Позив,JНМВ 1.2.28-2020 Конкурсна документација

Leave a Reply