СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуга ЈНМВ 1.2.11/2020 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања топлификационог системаНабавка је спроводена  као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply