УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ- 2. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација је дала Појашњење 2. на добијено питање од заинтересованог лица за јавну набавку  мале вредности ЈНМВ 1.2.7/2020 “Услуге физичко техничког обезбеђења ЈПТ”. У складу са тим, извршила 1. измену конкурсне документације и продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде 2. Појашњење, 1. Измењена конкурсна документација, Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Leave a Reply