КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуга ЈНМВ 1.2.18/2020 – Кошење траве и ниског растиња  поред ВКП и одношење смећаНабавка је спроводена  као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply