Набавка пословног софтвера Ms Office и других лиценци -Обавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНМВ 1.1.9/2020 – Набавка пословног софтвера Ms Office и других лиценци.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply