ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА, по партијама – 1. Партија – Елекронска заштита – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку услуга ЈНМВ 2.2.23Н/2020 – Техничка заштита објеката, по партијама, 1. Партија – Електронска заштитаНабавка је спроводена  као јавна набавка мале вредности – Наруџбеницом.
Можете преузети овде Oбавештеље о закљученом уговору

Leave a Reply