СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку услуге „КСнимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања топлификационог система„. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности услуга ЈНМВ 1.2.11/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

Оставите одговор