ЕЛЕКТРО РАДОВИ СА ИСПОРУКОМ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ТПС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  услуга  ”Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС, 1) Партија 1- Електро радови са испоруком материјала за инвестиције и одржавање ТПС.
Наручилац је сходно томе дао  1. Појашњење.  Набавка се спроводи као јавна набавк амале вредности  ЈНМВ 1.3.3/2020.

Можете преузети овде 1. Појашњење.

 

 

 

Leave a Reply