ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-2020-Позив за подношење понуда,ЈНМВ 1.2.6-2020 Kонкурсна документациja

Leave a Reply