ЈНМВ 1.2.6/2020 Услуге осигурања имовине и запослених, Позив и Конкурсна документација