НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара ЈН ОП 1.1.18/2020  –“Набавка електричне енергије”.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply