ЈНОП 1.3.15/2020 ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А- 2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила 2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ”Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 45а”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.15/2020.
Можете преузети овде 2. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2 Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply