НАБАВКА БИРОТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара наруџбеницом ЈН МВ 2.1.6Н/2020 –“Набавка биротехничке и друге опреме”.
Можете преузети овде  Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply