НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА- 2. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је добила питање од потенцијалног понуђача за  јавну набавку  добара  ”Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”. Наручилац је сходно томе дао  Појашњење, извршио 1. Измену конкурсне документације и продужио рок за подношење понуда. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП ОС 1.1.13/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда,  2. Појашњење, 1. Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply