УСЛУГЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ИМОВИНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА