ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА ЈПТ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је као наручилац продужила рок за отварање понуда и сходно томе изврпшила  2. измену конкурсне документације за јавну набавку  радова  ” Грађевински радови на текућем одржавању објеката ЈПТ”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.7/2020.
Можете преузети овде Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, 2.Измењена конкурсна документација.

Leave a Reply