ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146- 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документцију  у делу доказивања испуњености додатних услова  за пословни и технички капацитет за за  јавну набавку  радова  ”Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 146“.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.16/2020.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација.

 

 

Leave a Reply