ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 6/76 ЦАНЕ БАБОВИЋ 39 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња објекта топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовић 39“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply