6. УГОВОР НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ РАТАРСКА 209 – OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 6

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 6  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за ТПС “Ратарска 209”. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 6

Leave a Reply