НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП  1.1.18/2020  –“Набавка електричне енергије”.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора

Leave a Reply