ЈНМВ 2.2.50Н/2020 Услуге прања возила, Обавештење о закљученом уговору