ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –”Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 146“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.16/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда,  Kонкурсна документација.

Leave a Reply