ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине, Одлука о додели уговора.