ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 45А, ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 146 И ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  – “Изградња топлопредајне станице Ратарска 45 а, топлопредајне станице Ратарска 146 и топлопредајне станице Ратарска 209″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.12/2020.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Leave a Reply