ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрема, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.12Н/2020 Набавка гума за аутомобиле, акумулаторе и остала опрему уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.12. Н 2020-Kонкурсна документација

Leave a Reply