ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и заштите на раду, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2020 Услуге ангажовања лица за обављање безбедности и заштите на раду уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.22. Н 2020 Конкурсна документација

Leave a Reply