НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈ ИМОРАВСКА 22 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 3  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2019  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за локацију Моравска 22. 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 3.

Leave a Reply