ЈН МВ 1.1.7-II/2020 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 2. Партија: Оригинални тонери, 2.Појашњење,Измењена конкурсна документација,Померање рока

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2020 , 2. Партија: Оригинални тонери уредила: Одлука померању рока, Појашњење бр.2 и Измењену конкурсну документацију, које можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II-2020Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.,ЈНМВ 1 1 7-II 2020 Измењена конкурсна документација.,JНМВ 1.2.7-II- 2020, 2. Појашњење

Leave a Reply