ЈНМВ 1.2.24/2020 Услуге проценитеља имовине, Појашњење бр.2, Измењена конкурсна документација, Обавештење о продуженом року за достављање понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.4/2020 Изменила Конкурсну документацију, уредила Појашњење бр 2, и Обавештење о продуженом року за достављање понуда које можете преузети овде:JНМВ 1.2.24- 2020, 2. Појашњење,ЈНМВ 1.2.24-2020, 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Leave a Reply