НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ МОДУЛА ЗА МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛЕРЕ”

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за хавну набавку добара ЈНМВ 1.1.21/2019 -Набавка телекомуникационог модула за мерење и контролере.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply