НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка електричне енергије“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Конкурсна документација.

Leave a Reply