ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата, Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Редован преглед апарата, испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата уредила позив и конкурсну документаију коју можете преузети овде:2.2.5. Н 2020 ЈНМВ Конкурсна документацијаM

Leave a Reply