Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 22.јануара 2020. године, поднет је захтев за заштиту права понуђача у поступку од стране учесника у предметном поступку односно понуђача јавне набавке мале вредности услуга;ЈНМВ 1216/2019; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА,
Орн: 71353200.
Захтев је поднет у фази поступка након доношења и објављивањај Одлуце о додели Уговора а пре закључења и потписивања истог.
Наручилац зауставља све даље активности у предметној јавној набавци.
Прилог:Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

Leave a Reply