ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Двогодишљи уговор. Обавештење о закључњном уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.5Н/2019 Сервис виљушкара редовни и ванредни-Двогодишњи уговор, уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.2.5 Н 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply