ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињаваљ отпада, Обавештење о залљученом уговору