СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је на основу уочене техничке грешке у објављеној конкурсној документацији за ЈНМВ 1.2.32/2019 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС, извршила измену конкурсне документације и на основу закона о јавним набавкама продужила рок за подношење понуда.
Можете преузети овде Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply