Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 122/2019; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 50530000

Дана 24. децембра 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНМВ 122/2019 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 50530000, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, ПД Елмот доо, Пожаревац, Косовска 78, ПИБ: 106450887, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о закљученом Уговору

Leave a Reply