НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара ЈНМВ 1.1.6/2019 -Набавка горива и ТНГ. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply