ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију, Обевештење о обустави поступка