ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију, Обевештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ  2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију донело Обавештење о обустави поступка коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Oбавештеље о обустави поступка

Leave a Reply